แจ้งชำระเงิน

ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน
( หลังจากที่ลูกค้าทำการโอนเงินตามบัญชีด้านล่างแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินโดยโดยกรอก ``ฟอร์มแจ้งชำระเงิน`` )

ธนาคาร : กสิกรไทย
ชื่อบัญชี : xxxxxx
เลขที่บัญชี : xxx-xxxxxx-x
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : xxxxxx

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : xxxxxx
เลขที่บัญชี : xxx-xxxxxx-x
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : xxxxxx

ฟอร์มแจ้งชำระเงิน

    วันที่โอนเงิน :

    เวลาโอนเงิน :

    แนบไฟล์ :